Det er blevet muligt at flytte sine pensionsmidler ud af Danmark.

I visse situationer kan det give nogle hidtil usete fordele. Blandt andet fordi investeringsreglerne i andre lande er lempeligere end i Danmark.

Det kan være en fordel, hvis man er hovedaktionær eller ønsker at investere i unoterede aktier med særlige fordele. På trods af, at der netop er fremsat lovforslag L76, som kan ændre på nogle af disse, vil det stadig være fordelagtigt for mange.

Flytter man sin pension til udlandet kræver Danmark, at man underskriver en såkaldt ”borgererklæring”, når man flytter sin pension til udlandet. Ved sin underskrift på denne, forpligter man sig til at betale skat til Danmark, medmindre man bor i et land, hvor Danmark ikke har beskatningsretten til pensioner.

Denne borgererklæring, mener mange eksperter, er EU-stridig. Hvis dette er tilfældet, og Danmark taber en sag på det, kan det være ekstra fordelagtigt.

Hvis man på længere sigt ønsker at nyde sit otium i udlandet, kan der således være en ”option”, som gør, at man kan opnå en meget lav skat.