Hvis man er hovedaktionær og stadig har en virksomhed, der er i drift, så kan der være store skattemæssige besparelser at hente, hvis man kan flytte til udlandet, inden man sælger sit driftsselskab.

Man skal selvfølgelig være opmærksom på mange forhold, herunder skatteflugtspakken (også kaldet ”lågeskatten”).

Den beskrives i særskilt afsnit. Herudover kan der være anderledes arveforhold, arveafgifter, formueskatter og lignende, som er anderledes end i Danmark.

Men hvis man er flyttet til udlandet, inden man sælger en virksomhed, kan fortjenesten i mange tilfælde realiseres helt eller delvist skattefrit. Og pengene er vel at mærke kommet ud til ejeren personligt!

Der er flere lande, der kan være interessante at flytte til, inden man sælger virksomheden.

Det er lande som:
Eksempel:

En virksomhedsejer havde en virksomhed, der havde en bogført værdi på kr. 5.000.000.

Han mente, at hvis han solgte den, ville han kunne få mellem kr. 15.000.000 og kr. 30.000.000 for den.
Vi lavede en drejebog for ham og familien, så de flyttede til et andet land

Da han havde fundet en køber, viste det sig, at denne købte virksomheden for kr. 22.000.000.
Ved at lave det rigtige set-up, opnåede ejeren, at kr. 17.000.000 ud af kr. 22.000.000 var skattefri.

Husk: Man skal ikke flytte til udlandet på grund af skatten. Man skal gøre det med hjertet, fordi man kunne tænke sig nogle år i et andet land, man finder spændende.

I modsat fald kan man blive svært skuffet.